DRILL Wales

DRILL Programme Roadshows – Wales

Are you interested in:

 • Disability?
 • Equality?
 • Human Rights?
 • Social Justice?

If so, please get involved in the new Disability Research on Independent Living and Learning (DRILL) Programme in Wales

The DRILL Roadshows

All Roadshows: 11am – 4pm

 • 25 November  – Cardiff Metropolitan University
 • 2 December  – University of Wales, Trinity St David, Lampeter Campus
 • 10 December  – Bangor University

 

Free events with lunch provided

Come along and tell us your ideas!

The DRILL Roadshows are an opportunity to learn more about this exciting project.

No previous experience of research is necessary – the programme is designed to be inclusive and participatory for people with different impairments and health conditions.

A small budget is available to cover disabled people’s travel expenses.

Book your place:
To reserve a place please complete the booking form or call the Disability Wales office on 02920 887325.

For further information about DRILL please visit drilluk.org.uk or contact:

Paul Swann, DRILL Wales Programme Officer
Emailpaul.swann@disabilitywales.org
Telephone: 02920 887325
Fax: 02920 888702      
Typetalk: (18002) 02920 885834

Disability Wales/Anabledd Cymru
Bridge House, 3 Caerphilly Business Park, Van Road,
Caerphilly CF83 3GW

 

Sioeau Teithiol Rhaglen DRILL – Cymru


Diddordeb GENNYCH mewn:

 • Anabledd?
 • Cydraddoldeb?
 • Hawliau dynol?
 • Cyfiawnder cymdeithasol?

 

Os felly, byddwch yn rhan o raglen

Ymchwil  Anabledd  er Byw’n Annibynnol a Dysgu (DRILL)

Sioeau DRILL

11am – 4pm

 • 25 Tachwedd – Prifysgol Metropolitan   Caerdydd
 • 2 Rhagfyr – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Llanbedr Pont Steffan
 • 10 Rhagfyr – Prifysgol Bangor

 

DIGWYDDIADAU AM DDIM gyda bwyd             

Dewch er mwyn  LLEISIO EICH BARN!

Sioeau DRILL yn gyfle i ddysgu mwy am y project cyffrous hwn.

 

Dim angen unrhyw brofiad ymchwil blaenorol – cynlluniwyd y rhaglen er hwyluso cyfraniad gan bobl gydag amhariadau a chyflyrau iechyd gwahanol.

 

Cyllideb fach ar gael i dalu treuliau teithio pobl anabl.

 

Bwcio lle wrth lenwi’r ffurflen neu galwch swyddfa Anabledd Cymru ar 029 2088 7325.

 

Manylion pellach am DRILL yn drilluk.org.uk neu cysylltwch â Paul Swann, swyddog rhaglen DRILL Cymru

paul.swann@disabilitywales.org          
Ffôn: 02920 887325
Ffacs: 02920 888702      
Typetalk: (18002) 02920 885834

 

Disability Wales/Anabledd Cymru, Tyˆ’r Bont,                          
3 Parc Busnes Caerffili, Heol Van, Caerffili CF83 3GW

 

 

Disability Wales will deliver the DRILL programme across Wales

Disability Wales
Bridge House/ Caerphilly Business Park
Van Road
Caerphilly, CF83 3GW
Programme Officer:  Paul Swann
Telephone: 02920 887325
Email: paul.swann@disabilitywales.org
Web: www.disabilitywales.org

Disability Wales - anabledd cymru